IR30220 Athbheochan na Gaeilge

Academic Year 2020/2021

Students will need a laptop and Wifi connection to participate fully in this module.


Bunús an mhodúil: Déanfar forbhreathnú iomlán ar choincheap agus ar ghníomhaíochtaí athbheochan na Gaeilge agus an dóigh ar éirigh leis an athbheochan i gcúrsaí teanga, litríochta, cultúir agus dlí. Pléifear an dul chun cinn a rinneadh i bhfianaise na ngníomhaíochtaí agus na socruithe oifigiúla teanga chun an Ghaeilge a athlonnú mar theanga bheo i struchtúir na tíre seo.

Cuirfear béim ar leith ar obair athbheochana in Éirinn i gcomhthéacs na dtorthaí athbheochana a thugann le fios gur cruthaíodh struchtúir áirithe dliíthiúla taobh le pobal léitheoireachta agus labhartha ach gur fágadh an Ghaeilge mar mhionteanga sa sféar poiblí i gcónaí.


Cur chuige:
1.Pléifear gluaiseacht agus teoiricí athbheochana i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta;
2. Ríomhfar fealsúnacht agus ceisteanna athbheochana faoi theoiricí ar náisiún agus ar phobal teanga;
3. Pléifear forbairt litríocht na hathbheochana i gcomhthéacs roinnt saothar
4. Scrúdófar sleachta áirithe iriseoireachta ar théamaí ar leith athbheochana - athbheochan na Gaeilge féin, athbheochan teanga i dtíortha eile, cúrsaí oideachais, cúrsaí polaitíochta, cúrsaí litríochta, cúrsaí sóisialta agus eacnamaíochta.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Bheith eolach ar thuiscintí Eorpacha agus domhanda ar athbheochan teanga agus chultúrtha;
Bheith ábalta anailís a dhéanamh ar chomhthéacs athbheochan na Gaeilge in Éirinn i gcomparáid le hathbheochan teanga i dtíortha eile;
Bheith eolach ar chéimeanna athbheochana i gcúrsaí teanga,litríochta agus cultúrtha;
Bheith ábalta scrúdú a dhéanamh ar phobail áirithe teanga agus na feidhmeanna atá le comhlíonadh acu in athbheochan teanga agus chultúrtha.

Indicative Module Content:

Athbheochan Teanga
An cultúr cló

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Specified Learning Activities

10

Autonomous Student Learning

70

Online Learning

20

Total

100

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí ar líne; léitheoireacht éigeantach; fóram plé;
 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Cumas i scríobh agus i léamh na Gaeilge


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR20250 - Athbheochan & Reachtaíocht


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 1,500 focal Coursework (End of Trimester) n/a Graded No

50

Essay: Aiste 1,500 focal Week 8 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Spring No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, on an activity or draft prior to summative assessment
• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Aiseolas ar líne trí Brightspace agus deis plé leis an léachtóir ina dhiaidh sin chun nithe a phlé

Name Role
Dr Cathal Billings Lecturer / Co-Lecturer
Dr Aoife Whelan Lecturer / Co-Lecturer