IR30100 Scéalta Rómánsacha 1300-1800

Academic Year 2020/2021

Is iad na scéalta atá i gceist le Scéalta Rómánsacha na Gaeilge ná na scéalta eachtraíochta traidisiúnta a scríobhadh sa tréimhse 1300-1800. Ar na Scéalta Rómánsacha tá scéalta Rúraíochta (scéalta faoi Chú Chulainn agus laochra Uladh), scéalta Fiannaíochta (scéalta faoi Fhionn mac Cumhaill agus na fianna), scéalta miotaseolaíochta agus scéalta faoi sheanríthe na hÉireann. Sa mhodúl seo déanfar mionphlé ar theanga, ábhar, cúlra agus comhthéacs dhá scéal faoi leith. Sa chéad chuid den mhodúl léifear an scéal cáiliúil faoi Chlann Lir agus sa dara cuid léifear an scéal Ceisneamh Inghine Guile ('The complaint of Guile's daughter'), scéal mar gheall ar chailín deisbhéalach.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

(1) Tuiscint mhaith ar theanga na Scéalta Rómánsacha. Beidh an mac léinn ábalta teanga na dtéacsanna a léitear sa mhodúl a chur i gcomparáid le teanga na Gaeilge sa lá atá inniu ann agus gheobhaidh an mac léinn tuiscint níos fearr ar ghramadach na Nua-Ghaeilge mar gheall air seo.
(2) Tuiscint ar fhoinsí na scéalta agus ar an tábhacht a bhaineann leis na scéalta ó thaobh ábhair de.
(3) Tuiscint ar an tábhacht a bhaineann leis na scéalta Rómánsacha ó thaobh oidhreacht liteartha na Gaeilge de.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

24

Autonomous Student Learning

76

Total

100

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí agus áiseanna ar líne. 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Léamh agus scríobh na Gaeilge; tuiscint ar an nGaeilge labhartha.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 2,000-3,000 focal Week 6 n/a Graded No

50

Essay: Aiste 2,000-3,000 focal Week 12 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Autumn No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Aiseolas tar éis do na mic léinn cleachtaí a fháil ar ais.