IR30030 Teanga na Gaeilge III B (Irish language III B)

Academic Year 2020/2021

Cuirfidh an modúl seo lena bhfuil foghlamtha ag na mic léinn sna modúil teanga ar ghlac siad páirt iontu cheana, agus rachfar ar aghaidh go dtí an leibhéal cumais is dual don chéimí sa Nua-Ghaeilge.

Is éard a bheidh sa teagasc ná cumasc de léachtaí gramadaí, ranganna teagaisc gramadaí agus ranganna teanglainne.

Beidh léitheoireacht neamhspléach éigeantach le déanamh mar chuid den chúrsa seo agus déanfar í sin a thástáil sa scrúdú cainte i ndeireadh an trimeastair.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Beidh leibhéal maith cumais ag na mic léinn i ngnéithe éagsúla de chóras teanga na Gaeilge: comhréir, deilbhíocht agus fuaimniú.

Indicative Module Content:

Is iad na príomhphointí gramadaí a ndíreofar orthu sa mhodúl seo ná:

Struchtúir chopaile;

Clásail choibhneasta a bhfuil briathar iontu;

Clásail choibhneasta copaile;

Pointí eile comhréire de réir mar a bheidh am ar fáil chucu.Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Specified Learning Activities

22

Autonomous Student Learning

50

Small Group

11

Tutorial

11

Conversation Class

11

Practical

20

Total

125

Approaches to Teaching and Learning:
Beidh léacht ghramadaí réamhthaifeadta ar fáil ag tús gach seachtaine mar léiriú ar na pointí gramadaí a bheidh faoi chaibidil i ranganna teagaisc na seachtaine sin.

Déanfar mionobair ar shiollabas teanga an mhodúil i ngrúpaí beaga faoi stiúir teagascóra. Iarrfar ar na mic léinn páirt ghníomhach a ghlacadh san obair sin agus tabhairt faoin measúnú leanúnach a chuirfear rompu.

Déanfar labhairt na Gaeilge, agus éisteacht le hábhar fuaime i nGaeilge, a chleachtadh sna ranganna teanglainne faoi stiúir teagascóra.

Beidh réimse leathan acfainní ar fáil ar Brightspace a chabhróidh leis na mic léinn sna cuspóirí foghlama atá rompu.

Moltar go láidir do na mic léinn bheith ag léamh leo sa Ghaeilge, éisteacht le hacfainní craolta sa Ghaeilge agus an teanga a labhairt lasmuigh den chomhthéacs teagaisc.

....... 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Teanga na Gaeilge IIB must have been passed without compensation

Each student must have attended the Cúrsa Gaeltachta in Teanga na Gaeilge IIB.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Class Test: Classtest Week 7 n/a Graded No

15

Continuous Assessment: Obair na Teanglainne Varies over the Trimester n/a Graded No

20

Examination: Written examination 2 hour End of Trimester Exam No Graded No

50

Oral Examination: Oral exam Coursework (End of Trimester) n/a Graded No

15


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Autumn Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment
• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Not yet recorded.

Gramadach gan Stró

Foclóir de Bhaldraithe

Foclóir Uí Mhianáin

Foclóir Uí Dhónaill

An Caighdeán Oifigiúil, 2017

Leabhar ficsin a mholfar

Name Role
Mr Eoin McEvoy Lecturer / Co-Lecturer