IR20220 Bláthú na Nuafhilíochta

Academic Year 2020/2021

Déanfar staidéar ar dhánta le ceathrar mórfhilí a tháinig chun cinn ó bhláthaigh nuafhilíocht na Gaeilge thart timpeall ar an mbliain 1940. Is iad seo Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi agus Nuala Ní Dhomhnaill. Pléifear an cúlra sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil as ar eascair a gcuid filíochta agus scrudófar na cuntais chriticiúla atá ar fáil ar a saothar. Tabharfaidh sé sin léargas don mhac léinn ar ghné shuntasach de chultúr na hÉireann ón dara cogadh domhanda i leith.

*Students will need a laptop and Wifi connection to participate fully in this module.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ar críochnú an chúrsa ba cheart go mbeadh an mac léinn in ann tuairisc chriticiúil scríofa a thabhairt i nGaeilge chruinn ar an bhfilíocht a pléadh agus ar an gcomhthéacs stairiúil, sóisíalta agus cultúrtha as ar eascair an fhilíocht sin.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

10

Specified Learning Activities

30

Autonomous Student Learning

60

Total

100

Approaches to Teaching and Learning:
Tabharfar leagan amach an mhodúil, leabharliosta agus treoir don rang ag tús an chúrsa maidir leis an staidéar is ceart a dhéanamh le tairbhe cheart a bhaint as na léachtaí i gcaitheamh an chúrsa. 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR20090 - Nuafhilíocht na Gaeilge 1940-, IR30040 - Nua-fhilíocht na Gaeilge 1970-


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: < Description > Week 6 n/a Graded No

50

Essay: < Description > Week 11 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Spring No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Written feedback on annotated and graded essay.