IR20180 Teanga na Gaeilge II A

Academic Year 2020/2021

Modúl teanga a thógann ar Theanga na Gaeilge 1 IR 10040. Cuirfidh an modúl le tuiscint an mhic léinn ar ghramadach agus ar chomhréir na Gaeilge chomh maith lena stór focal sa teanga.

*Students will need a laptop and Wifi connection to participate fully in this module.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ag deireadh an mhodúil ba cheart go mbeadh tuiscint níos fearr ag an mac léinn ar ghramadach agus ar chomhréir na Gaeilge. Ba cheart freisin go mbeadh feabhas ar chumas an mhic léinn téacsaí a aistriú ó Ghaeilge go Béarla agus a mhalairt, agus aistí gearra a scríobh i nGaeilge chruinn ar réimse leathan ábhar a bhaineann leis an saol comhaimseartha. Chomh maith leis seo ba cheart go mbeadh curtha le cumas tuisceana an mhic léinn ar an nGaeilge labhartha agus lena líofacht féin.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

10

Specified Learning Activities

20

Autonomous Student Learning

70

Total

100

Approaches to Teaching and Learning:
Beidh (i) léacht amháin ann in aghaidh na seachtaine don rang ar fad agus (ii) rang teagaisc amháin i ngrúpaí beaga. 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Recommendations:

IR10090 Forbairt na Gaeilge Acadúla


Module Requisites and Incompatibles
Pre-requisite:
IR10040 - Teanga na Gaeilge I


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Practical Examination: Aural exam Week 9 n/a Graded No

25

Essay: Essay Week 5 n/a Graded No

25

Assignment: Translation and grammatical exercises Week 11 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Spring Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment
• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Pléifear an measúnú leanúnach i gcaitheamh an tseimeastair mar threoir don scrúdú ag deireadh an tseimeastair.

Name Role
Assoc Professor Diarmuid O' Sé Lecturer / Co-Lecturer
Mr Donncha Ó Murchú Lecturer / Co-Lecturer
Dr Cathal Billings Tutor
Assoc Professor Caoimhin Breatnach Tutor
Gerald Doherty Tutor
Katie Hallinan Tutor
Ms Maire McCafferty Tutor
Roisin Moran Tutor
Mr Stiofán Ó'Briain Tutor