IR20050 Iriseoireacht na Gaeilge (Journalism in Irish)

Academic Year 2020/2021


Students will need a laptop or desktop computer and WIFI connection to fully participate in this module in Autumn 2020.


Bunús;
Pléifear éabhlóid na hiriseoireachta Gaeilge mar choincheap agus mar chleachtadh cumarsáide agus ríomhfar stair na hiriseoireachta ó bhunú an chéad irisleabhar Gaeilge Bolg an tSolair i 1795 anuas go dtí an comhthéacs comhaimseartha le hiliomad fóram d'fhorbairtí iriseoireachta.

Cur chuige:
1. Pléifear cúlra, céimeanna tosaigh, agus forbairtí iriseoireachta ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta;
2. Féachfar agus déanfar scrúdú agus léitheoireacht ar ábhar iriseoireachta le céad bliain anuas le béim ar leith ar chúrsaí teanga agus ar na hábhair éagsúla a clúdaíodh in irisí agus i nuachtáin an fhichiú haois;
3. Déanfar cleachtadh ar scileanna iriseoireachta trí sheans a thabhairt do mhic léinn sleachta a chur i gcló in irisí éagsúla i rith an chúrsa;
4. Féachfar ar na féidearthachtaí iriseoireachta i gcomhthéacs na bhfionnachtan nua-aimseartha agus na bhfóram tionscnach cló, craolta, agus ar líne. Ríomhfar tairbhe na bhfoinsí seo mar fhoinsí taighde don scoláire agus don iriseoir comhaimseartha.


Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

1.Eolas ar phointí stairiúla ar leith, ar bhunchlocha, ar thréimhsí, ar ábhar, ar stíl, ar mhodhanna eagarthóireachta agus ar phearsana stairiúla na hiriseoireachta Gaeilge;
2. Scileanna eagarthóireachta ar alt a scríobhadh roimh 1910 a chur in oiriúint do Ghaeilge an lae inniu;
3. Bheith ábalta aiste anailiseach a scríobh ar chúlra na meán Gaeilge cló i gcomhthéacs na bhforbairtí iriseoireachta le dhá chéad bhliain anuas;
4. Forbairt ar scileanna cumarsáide trí chur i láthair a réiteach agus a dhéanamh mar chuid den tionscnamh;
5. Scileanna iriseoireachta a fhorbairt trí chleachtadh rialta ar ailt a scríobh;
6. Bheith ábalta léamh criticiúil a dhéanamh ar shuíomh comhaimseartha na hiriseoireachta Gaeilge cló agus ar líne;
7. Bheith eolach ar an iriseoireacht mar fhoinse thaighde (foinsi arcíve)agus ar fhoinsí iriseoireachta ar an idirlíon agus a bheith ábalta iad a úsáid go tairbheach.

Indicative Module Content:

Stair na hiriseoireachta Gaeilge
Scileanna anailíseacha
Scileanna iriseoireachta
Scileanna scríbhneoireachta
Scileanna eagarthóireachta

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

10

Seminar (or Webinar)

12

Specified Learning Activities

30

Autonomous Student Learning

50

Total

102

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí
PPT agus áiseanna ón idirlíon
Grúpobair agus obair i mbeirteanna
Ceardlanna 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Leamh agus scriobh na Gaeilge
Tuiscint ar an Ghaeilge labhartha

Learning Recommendations:

Taithi ar thaifead na Gaeilge agus / no treimhse caite sa Ghaeltacht


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste ar iriseoireacht na Gaeilge(c.2500 focal) Week 12 n/a Graded No

50

Group Project: Tionscnamh grúpa: Punann iriseoireachta bunaithe ar chur i láthair agus ar thuarascáil ar théama ar leith. Week 8 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Spring No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Initially this will entail an overall feedback on the essay structures and content. The feedback on the portfolio will also be given in a general overall review of the general standard. Corrected material will be returned to students and students can meet with the Module coordinator individually to receive individual feedback if they wish.

Name Role
Dr Aoife Whelan Lecturer / Co-Lecturer